Digital Strategic Planner

Responsibility

 • การพัฒนากลยุทธ์สื่อ: สร้างแผนสื่อที่มีข้อมูลรองรับ, กระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยใช้ความรู้และเข้าใจที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลจีน, แนวโน้มในตลาด, และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 • ความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม: อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอยู่เสมอและเข้าใจแพลตฟอร์มจีนที่ผู้บริโภคนิยมใช้กันอย่างแผร่หลาย เช่น WeChat, Weibo, Douyin, และอื่น  
 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย: ทำการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย, รูปแบบพฤติกรรม, และความชอบของกลุ่มเป้าหมาย, เพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงและให้ผู้บริโภคจีนมีส่วนร่วมมากที่สุด 
 • การจัดการงบประมาณ: จัดการงบประมาณสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ, ดูการใช้จ่ายเพื่อบรรลุ ROI สูงสุดและวัตถุประสงค์ของลูกค้า 
 • การดำเนินแคมเปญ: ร่วมมือกับทีม Creative และทีม Content เพื่อให้ Media Campaign ดำเนินไปอย่างราบลื่น รวมถึงการทำโฆษณา และการจัดตารางเวลา 
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพ: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินการของแคมเปญ, KPIs, และ ROI รวมถึงการทำข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 • การทำรายงาน: เตรียมรายงานและนำเสนอสำหรับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นผลการดำเนินการที่ผ่านมาและแน้วโน้มในอนาคต, ข้อมูลเชิงลึก, และสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
 • การทำงานร่วมกับลูกค้า: ส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าที่แข็งแกร่งผ่านการสื่อสารเป็นประจำ, สร้างความพอใจและเข้าใจความคืบหน้าของแคมเปญ 
 • การทำงานร่วมกับทีม: ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกต่าง , รวมถึงครีเอทีฟ, SEO, อีคอมเมิร์ซ, และโซเชียลมีเดีย, เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ผสานเข้ากัน 

 

Qualification

 • ปริญญาตรีในสาขาการตลาด, โฆษณา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่คล้ายกันอย่างน้อย 2 ปี 
 • ความถนัดในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนสื่อหรือการตลาดดิจิทัลโดยเน้นที่ตลาดจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

JOIN OUR DREAM TEAM

JOIN OUR
DREAM TEAM

Drop us a line, we’ll respond promptly!

Related Jobs

Content Writer (Chinese Speaking)

ออกแบบงานเขียนสำหรับ Digital Platform ของจีน เช่น Weibo, Wechat, Douyin เป็นต้น 

Graphic Designer (In-house Marketing)

ศึกษาทำความเข้าใจ Corporate Identity (CI) ของบริษัทเพื่อให้มีไอเดียในการออกแบบงานที่กว้างและสื่อถึงบริษัทได้ดี

Public Relations Manager

พัฒนาและใช้กลยุทธ์ PR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ S39 Digital Agency เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ, Influencers, และ Stakeholders