CAREER

 “ความคิดเห็น” และ “ความสามารถ” ของพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโต
เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงตัวตน ค้นหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง วัฒนธรรมการทำงานของ S39
มุ่งเน้นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน เพราะเราเชื่อว่าไม่ได้มีแค่หนทางเดียวที่จะประสบความสำเร็จ

เราเชื่อว่า “ความคิดเห็น” และ “ความสามารถ” ของพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโต เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงตัวตน ค้นหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง วัฒนธรรมการทำงานของ S39 มุ่งเน้นเรื่องผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน เพราะเราเชื่อว่าไม่ได้มีแค่หนทางเดียวที่จะประสบความสำเร็จ

Opening Position

Team

PERKS & BENEFITS

งานเลี้ยงวันเกิด

วันสำคัญทั้งทีต้องฉลองกันหน่อย

ประกันกลุ่ม

สุขภาพของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ

Outings

ไปเที่ยวด้วยกันเถอะ!

Laptop

เรามีซัพพอร์ตให้กับพนักงานทุกคน

ลาพักร้อนประจําปี

คุณได้สิทธิในการพักผ่อนทันที

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีเงินสำรองไว้ในวันที่คุณโบกมือลา