Dream Team

Waiting

for you

มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญ่ของเรา

ผลงานที่ผ่านเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
เพราะความสำเร็จของคุณ คือความภาคภูมิใจของเรา

ผลงานที่ผ่านเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอดจนสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพราะความสำเร็จของคุณ คือความภาคภูมิใจของเรา

EMPLOYEE BENEFITS

งานเลี้ยงวันเกิด

วันสำคัญของพนักงานเราก็ต้องฉลองกันหน่อย

Laptop

เรา support อุปกรณ์ทำงานที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคน

ประกันกลุ่มบริษัท

เพราะสุขภาพของพนักงาน เป็นเรื่องสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่น

ลาพักร้อนประจำปี

ให้คุณได้สิทธิลาพักผ่อนทันทีหลังผ่านโปร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีเงินสำรองไว้ในวันที่คุณโบกมือลา

JOIN OUR DREAM TEAM

Opening Position

Public Relations Manager

พัฒนาและใช้กลยุทธ์ PR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ S39 Digital Agency เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ, Influencers, และ Stakeholders  

Digital Strategic Planner

พัฒนากลยุทธ์สื่อ สร้างแผนสื่อที่มีข้อมูลรองรับ กระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยใช้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลจีน

Accounting Manager

ติดต่อกับกรมสรรพากรเพื่อชี้แจงปัญหาทางภาษี ประสานงานกับฝ่ายงานอื่น ๆ ของบริษัท, บริการภายนอก, ผู้ตรวจสอบ (Audit) , หน่วยงานรัฐ, และธนาคาร 

Media Planner (Chinese Speaking)

Description: พบปะกับลูกค้าเพื่อประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการตลาดดิจิทัล

Media Buyer (Chinese Speaking)

ทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมงานภายในเพื่อพัฒนาแผนการโฆษณาและกลยุทธ์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน

E-Commerce Specialist (Chinese Speaking)

รับผิดชอบเครื่องมือส่งเสริมการขายของร้านค้า Tmall อัตราการคลิกผ่านร้านค้าและจำนวนการดูหน้าเว็บ และช่วยเหลือในการบรรลุเป้าหมายการขายของร้านค้า

Social Media Specialist (Chinese Speaking)

สร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาที่น่าดึงดูดสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น WeChat, Weibo, Douyin และ Xiaohongshu

Account Executive (Chinese Speaking)

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Account Executive

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Account Manager

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Marketing Manager

วิเคราะห์แนวโน้วการตลาดพร้อมนำมาปรับในกลยุทธ์ และสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Business Development Manager

วางแผนแนวทางด้านธุรกิจให้กับบริษัท ตลอดไปจนถึงการพัฒนาค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าขยายตลาด หรือหาลูกค้ารายใหม่

Public Relations Manager

พัฒนาและใช้กลยุทธ์ PR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ S39 Digital Agency เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ, Influencers, และ Stakeholders  

Digital Strategic Planner

พัฒนากลยุทธ์สื่อ สร้างแผนสื่อที่มีข้อมูลรองรับ กระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยใช้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลจีน

Accounting Manager

ติดต่อกับกรมสรรพากรเพื่อชี้แจงปัญหาทางภาษี ประสานงานกับฝ่ายงานอื่น ๆ ของบริษัท, บริการภายนอก, ผู้ตรวจสอบ (Audit) , หน่วยงานรัฐ, และธนาคาร 

Media Planner (Chinese Speaking)

Description: พบปะกับลูกค้าเพื่อประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการตลาดดิจิทัล

Media Buyer (Chinese Speaking)

ทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมงานภายในเพื่อพัฒนาแผนการโฆษณาและกลยุทธ์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน

E-Commerce Specialist (Chinese Speaking)

รับผิดชอบเครื่องมือส่งเสริมการขายของร้านค้า Tmall อัตราการคลิกผ่านร้านค้าและจำนวนการดูหน้าเว็บ และช่วยเหลือในการบรรลุเป้าหมายการขายของร้านค้า

Social Media Specialist (Chinese Speaking)

สร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาที่น่าดึงดูดสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น WeChat, Weibo, Douyin และ Xiaohongshu

Account Executive (Chinese Speaking)

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Account Executive

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Account Manager

ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลของจีน

Marketing Manager

วิเคราะห์แนวโน้วการตลาดพร้อมนำมาปรับในกลยุทธ์ และสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Business Development Manager

วางแผนแนวทางด้านธุรกิจให้กับบริษัท ตลอดไปจนถึงการพัฒนาค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าขยายตลาด หรือหาลูกค้ารายใหม่

Video Editor

ดูแลรับผิดชอบในการตัดงานวีดิโอ ตาม CI และความต้องการของลูกค้า ดูแลคุณภาพของงานวีดิโอทั้งภาพ แสง สี เสียง 

Camera Man

รับผิดชอบด้านงานถ่ายทั้งภาพนิ่ง/วีดิโอ เพื่อผลิต Online Content ทั้งในและนอกสถานที่ วางแผนในการถ่ายทำวีดีโอ วางตารางการถ่ายทำ ดูแลเรื่องเทคนิคการทำ Live Streaming

Art Director

ควบคุมกระบวนการในการสร้าง Artwork ของ Campaign, AWO, Activity ของทีม Graphic Design ตั้งแต่การออกแบบ, การแก้ปัญหา, ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบงาน  

Content Writer (Chinese Speaking)

ออกแบบงานเขียนสำหรับ Digital Platform ของจีน เช่น Weibo, Wechat, Douyin เป็นต้น 

Graphic Designer (In-house Marketing)

ศึกษาทำความเข้าใจ Corporate Identity (CI) ของบริษัทเพื่อให้มีไอเดียในการออกแบบงานที่กว้างและสื่อถึงบริษัทได้ดี

Graphic Designer

สร้างงานกราฟิกและเค้าโครงที่หลากหลายสำหรับภาพประกอบผลิตภัณฑ์ โลโก้บริษัท และเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ

Content Creator

ร่างและอัปเดตคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ

Senior Creative

ร่างและอัปเดตคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ (เคยมีประสบการณ์คุมทีมมาก่อน)

Video Editor

ดูแลรับผิดชอบในการตัดงานวีดิโอ ตาม CI และความต้องการของลูกค้า ดูแลคุณภาพของงานวีดิโอทั้งภาพ แสง สี เสียง 

Camera Man

รับผิดชอบด้านงานถ่ายทั้งภาพนิ่ง/วีดิโอ เพื่อผลิต Online Content ทั้งในและนอกสถานที่ วางแผนในการถ่ายทำวีดีโอ วางตารางการถ่ายทำ ดูแลเรื่องเทคนิคการทำ Live Streaming

Art Director

ควบคุมกระบวนการในการสร้าง Artwork ของ Campaign, AWO, Activity ของทีม Graphic Design ตั้งแต่การออกแบบ, การแก้ปัญหา, ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบงาน  

Content Writer (Chinese Speaking)

ออกแบบงานเขียนสำหรับ Digital Platform ของจีน เช่น Weibo, Wechat, Douyin เป็นต้น 

Graphic Designer (In-house Marketing)

ศึกษาทำความเข้าใจ Corporate Identity (CI) ของบริษัทเพื่อให้มีไอเดียในการออกแบบงานที่กว้างและสื่อถึงบริษัทได้ดี

Graphic Designer

สร้างงานกราฟิกและเค้าโครงที่หลากหลายสำหรับภาพประกอบผลิตภัณฑ์ โลโก้บริษัท และเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ

Content Creator

ร่างและอัปเดตคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ

Senior Creative

ร่างและอัปเดตคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ (เคยมีประสบการณ์คุมทีมมาก่อน)