Lactasoy Social Media

Lactasoy
Social Media

ผลิตภัณฑ์แลคตาซอย แบรนด์นมถั่วเหลืองที่หนึ่งในใจผู้บริโภค ตำนานของนมถั่วเหลืองคุณภาพ
ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของวงการการตลาด ภายในกล่องอัดแน่นไปคุณค่าทางโภชนาการสูง
เต็มเปี่ยมไปด้วยโปรตีนจากถั่วเหลือง หอม หวาน มัน คงความอร่อยที่เข้ากันอย่างลงตัว ครองใจ
ผู้บริโภคชาวไทย มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานกว่า 38 ปี ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย
อีกหนึ่ง สินค้าเพื่อสุขภาพที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง

ผลิตภัณฑ์แลคตาซอย แบรนด์นมถั่วเหลืองที่หนึ่งในใจผู้บริโภค ตำนานของนมถั่วเหลืองคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของวงการการตลาด ภายในกล่องอัดแน่นไปคุณค่าทางโภชนาการสูง เต็มเปี่ยมไปด้วยโปรตีนจากถั่วเหลือง หอม หวาน มัน คงความอร่อยที่เข้ากันอย่างลงตัว ครองใจผู้บริโภคชาวไทย มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานกว่า 38 ปี ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย อีกหนึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง

What in This Station

Social Media Management
Market Research
Strategy & Plan
ADS Optimization
Copywriting
Key Visual & Graphic
Implementation & Admin
Management

Service

Social Media
Digital Marketing

Platform

Douyin
Weibo
Xiaohongshu
WeChat

LAUNCH

2023

Lactasoy 力大狮

ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เติบโตมาอย่างยาวนาน เราต้องการเห็นแลคตาซอย ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่อยู่คู่คนไทย
ดังไกลไปถึงประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทีม S39 จึงอยากโปรโมทสินค้าแลคตาซอยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน ในฐานะ
แบรนด์นมถั่วเหลืองยอดนิยมของคนไทย อีกทั้งจัดกิจกรรมแคมเปญการตลาด และช่องทางการสื่อสารในโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้ผู้บริโภคความไว้วางใจในสินค้า เราได้สื่อสาร และสร้างความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศจีน ได้รู้จักแบรนด์แลคตาซอยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจจัดทำขึ้นมา

ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เติบโตมาอย่างยาวนาน เราต้องการเห็นแลคตาซอย ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่อยู่คู่คนไทย ดังไกลไปถึงประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทีม S39 จึงอยากโปรโมทสินค้าแลคตาซอยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน ในฐานะแบรนด์นมถั่วเหลืองยอดนิยมของคนไทย อีกทั้งจัดกิจกรรมแคมเปญการตลาด และช่องทางการสื่อสารในโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคความไว้วางใจในสินค้า เราได้สื่อสาร และสร้างความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศจีน ได้รู้จักแบรนด์แลคตาซอยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจจัดทำขึ้นมา

#WEIBO #LITTLEREDBOOK

#DOUYIN #Wechat

#微博 #小红书 #抖音 #微信

#微博 #小红书
#抖音 #微信

Relate Station