4 ความรู้พื้นฐานก่อนทำการตลาดจีนออนไลน์หรือส่งออกไปจีน

ก่อนที่จะเกริ่นถึงเครื่องมือและช่องทางการตลาดจีนหรือการส่งออกไปจีนนั้น เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงเป้าหมายและความท้าทายที่จะต้องเผชิญก่อนที่จะไปตลาดจีนจริงๆ การสร้าง ”กลุ่มเป้าหมาย” หรือ Target Audience เป็นสิ่งที่สำคัญมากนอกจากจะทำให้เรารู้ว่า เราต้องการส่งข้อมูลและสื่อสารอะไร ยังทำให้เรารู้จักพฤติกรรมผู้ซื้อชาวจีนโดยสังเขปอีกด้วย

สร้าง “กลุ่มเป้าหมาย” เพื่อการตลาดและการส่งออกไปจีน

ในส่วนนี้เราแบ่งกลุ่มผู้ฟังของเราซึ่งเป็นชาวจีนได้ทั้งสิ้น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน
1.ชาวจีนในประเทศจีน (Chinese Internet Users)
ในกลุ่มนี้เรามี Target Audience ที่สูงถึง 1,400 ล้านคน การที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากเราตั้งงบประมาณการส่งออกไปจีนว่า การเข้าถึง 1 คน ต่องบประมาณ 1 บาทนั้น เราต้องเตรียมงบประมาณทางการตลาดขั้นต่ำ สูงถึง 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและไม่คุ้มต่อการเตรียมต้นทุน เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปถึง 1,400 ล้านบาทเมื่อไหร่
2.ชาวจีนในประเทศไทย (Chinese Local Expat)
ปัจจุบันมีคนจีนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ผมขออนุญาตหยิบยกตัวเลขอย่างเป็นทางการมาทั้งสิ้น 2 ส่วน คือ 2.1) นักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนต่อในระดับปริญญาในประเทศไทย กว่า 14,000 คน 2.2) ชาวจีนที่มีวีซ่าทำงาน หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ กว่า 10,000 คน

 

ส่งออกไปจีน

3.นักท่องเที่ยวจีน (Chinese Tourist)
เป็นที่ทราบดีว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนนั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปี 2017 ที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการกว่า 10 ล้านคน โดยเฉลี่ยแล้ว มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคน/เดือน ซึ่งหากพิจารณาตัวเลขแล้วการทำตลาดในไทยโดยเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มนี้ อาจจะทำให้การส่งออกไปจีนเป็นทางเลือกที่ 2 เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออกอีกด้วย

4 ความรู้พื้นฐานการตลาดจีนออนไลน์หรือส่งออกไปจีน

หลังจากที่เราได้ทราบกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ที่เราต้องการแล้วนั้น ต่อไปก็ควรจะต้องเริ่มจากศึกษาความรู้พื้นฐานการตลาดจีนออนไลน์หรือส่งออกไปจีนที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านทำการตลาดจีนออนไลน์หรือส่งออกไปจีน

1. เครื่องมือ Search Engine และ Optimization เพื่อสร้างการค้นหาแบรนด์ของเรา

หมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหาให้ตรงกับที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การสืบค้นนั้นทำให้เราอยู่ในอันดับแรกๆ เหนือคู่แข่งในตลาดการส่งออกไปจีน ปัจจุบันเครื่องมือในกลุ่มนี้ยังแยกย่อยลงไปอีก เช่น ประเภท Free Search (keyword search) และ Paid Search (Pay-Per-Click) ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกันดีในชื่อ SEO กับ SEM นั่นเอง ในส่วนนี้ เครื่องมือที่เราแนะนำสำหรับการตลาดจีนออนไลน์หรือส่งออกไปจีนในครั้งนี้คือ Baidu นั่นเอง เนื่องจาก เป็นเว็บ Search Engine อันดับหนึ่งของประเทศจีนมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ มีรูปแบบคล้ายคลึงกับการทำ Search Engine Marketing (SEM) ใน Google ล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 600 ล้านคน!

2. การทำ Remarketing Tool หรือ Retargeting

ในส่วนนี้คือการใช้เครื่องมือสร้างการรับรู้สินค้าและบริการของแบรนด์เราที่ส่งออกไปจีน โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการกระตุ้นและย้ำเตือนว่า ข้อความทางการตลาดหรือแบรนด์นั้นยังคงมีตัวตนอยู่ ตัวอย่างง่ายๆ ที่เราพบได้ทั่วไปก็คือ การที่เราเข้าเว็บไซต์ใดๆ เพื่อเยี่ยมชมสินค้าและบริการ แต่ปรากฎโฆษณาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขึ้นมา ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถแบ่งแนวทางปฏิบัติได้ง่ายๆ สองช่องทางดังนี้

  • ช่องทางซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มี User ตรงกัน หรือใกล้เคียงกับผู้โฆษณา อาทิเช่น เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ประจำนครต่างๆ ในประเทศจีน เว็บไซต์ข่าวสารเศรษฐกิจ เป็นต้น
  • ช่องทางซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มี User “มาก” แต่อาจมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหรือกิจการของผู้ โฆษณา อาทิเช่น เว็บไซต์ที่มีคนใช้งานมากในประเทศจีน เว็บไซต์ประเภทข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ข่าวบันเทิง เป็นต้น

3. โฆษณาผ่าน Social Media ของจีน

ในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดในปัจจุบันในการทำการตลาดจีนออนไลน์หรือโฆษณาสินค้าของเราที่ส่งออกไปจีน เนื่องจากมีผู้ใช้ที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้ขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีฟังก์ชันที่สามารถรองรับ อีกทั้งสามารถใช้งานได้ทั้งใน PC และ MOBILE และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมากที่สุด ซึ่งในกลุ่มผู้ใช้ชาวจีนนั้นมีหลายแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น WeChat, Weibo, Meipai, Zhihu, และ Dianping เป็นต้น

 

การส่งออกไปจีน

4. การทำ Email Direct Marketing หรือ Edm

ระบบการส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมลแบบ “ส่งตรง” ถึงรายชื่อเป้าหมาย เป็นหนึ่งในช่องทางการทำการตลาดและโฆษณาสินค้าของเราที่ส่งออกไปจีนอย่างหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ก็ได้ ขยายฐานลูกค้าได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หรือใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งในกลุ่มเป้าหมายนี้ เราสามารถแยกกลุ่มผู้รับข้อความและจำแนกขั้นตอนการทำงานได้ดังต่อไปนี้
รวบรวมข้อมูลลูกค้า > เตรียมข้อมูลการโฆษณาสินค้าของเราที่ส่งออกไปจีนในอีเมล > ส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ ด้วยความวัฒนธรรมของคนจีนแล้วมักจะเชื่อข่าวสารและข้อมูลที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ มาจากแบรนด์โดยตรง การสร้างบัญชีทางการ หรือสร้างนามสกุลโดเมนอีเมลจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ คำโฆษณาต่าง ๆ ที่ เราสื่อสารออกไป และสินค้าของเราที่ส่งออกไปจีน อีกด้วย

อัพเดทข้อมูลใหม่จากแหล่งที่มา:

4 กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานการตลาดดิจิทัลจีนที่คุณควรทราบ! (marketingoops.com)

 

ติดต่อเรา

แชร์ :